Аутолимар

Аутолимар

Аутолимар је образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о уклањању оштећења на возилима која настају у саобраћајним несрећама или ради старења возила. Такође обављају детаљан преглед возила и утврђују степен и врсту оштећења. Поправљају и израђују каросерије возила, бранике, блатобране, и ауспухе. Делове аута механички чисте, изразују труле делове, равнају утиснуте делова у врућем и хладном стању.

Аутолимар мора познавати конструкције каросерије, материјале од којих су израђене и њихова својства. Мора знати читати цртеже, вршити прецизна мерења, обликовати лим, спајати лимове заваривањем, спајати елементе, познавати поступке машинске и ручне обраде.

Аутолимар је оспособљен за:

  • текуће одржавање
  • монтажу
  • замену металних делова на моторним возилима.

Након завршене школе стичу звање аутолимар и могу се запослити у неком сервису за поправку возила, а такође могу започети и сопствени посао отварањем аутолимарске радионице.

Nastavni plan i program