Аутолимар

Аутолимар

Аутолимар је образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о уклањању оштећења на возилима која настају у саобраћајним несрећама или ради старења возила. Такође обављају детаљан преглед возила и утврђују степен и врсту оштећења. Поправљају и израђују каросерије возила, бранике, блатобране, и ауспухе. Делове аута механички чисте, изразују труле делове, равнају утиснуте делова у врућем и хладном стању.

Аутолимар мора познавати конструкције каросерије, материјале од којих су израђене и њихова својства. Мора знати читати цртеже, вршити прецизна мерења, обликовати лим, спајати лимове заваривањем, спајати елементе, познавати поступке машинске и ручне обраде.

Аутолимар је оспособљен за:

  • текуће одржавање
  • монтажу
  • замену металних делова на моторним возилима.

Након завршене школе стичу звање аутолимар и могу се запослити у неком сервису за поправку возила, а такође могу започети и сопствени посао отварањем аутолимарске радионице.

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

 

Страни језик

2

 

74

 

 

Историја

2

 

74

 

 

Музичка уметност

1

 

37

 

 

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

Математика

4

 

148

 

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

 

Географија

2

 

74

 

 

Физика

2

 

74

 

 

Хемија

2

 

74

 

 

Биологија

2

 

74

 

 

Стручни предмети

 

Хемија и машински елементи

2

 

74

 

 

Техничка физика

2

 

74

 

 

Техничко цртање

2

 

 

74

 

Механика

3

 

111

 

 

Практична настава

 

4

 

148

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Историја

2

 

70

 

 

Ликовна култура

1

 

35

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

4

 

140

 

 

Физика

2

 

70

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике

2

 

70

 

 

Машински елементи

2

 

70

 

 

Технологија обраде

3

 

105

 

 

Технологија образовног профила

2

 

70

 

 

Практична настава

 

12

 

320

60

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Социологија

2

 

70

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

3

 

105

 

 

Стручни предмети

 

Машински елементи

2

 

70

 

 

Организација рада

2

 

70

 

 

Технологија образовног профила

3

 

105

 

 

Практична настава

 

14

 

340

60