Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

 

Електротехничари рачунара оспособљавају се за наставак школовања на факултетима и вишим школама, као и за рад:

  • на хардверу и софтверу,
  • у сервисима рачунарских уређаја и опреме,
  • у рачунарским центрима,
  • програмерских послова,
  • на увођењу и администрацији рачунарских мрежа,
  • у индустрији,
  • у свим областима рада где је потребно знање из електронике.

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

 

Т

В

T

В

 

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

 

Страни језик

2

 

74

 

 

Историја

2

 

74

 

 

Музичка уметност

1

 

37

 

 

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

Математика

4

 

148

 

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

 

Географија

2

 

74

 

 

Физика

2

 

74

 

 

Хемија

2

 

74

 

 

Биологија

2

 

74

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике

4

 

148

 

 

Рачунарска графика и мултимедија

2

 

74

 

 

Практична настава

 

2

 

74

 

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

В

T

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

 

Страни језик

2

 

74

 

 

Историја

2

 

74

 

 

Ликовна култура

1

 

37

 

 

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

Математика

4

 

148

 

 

Физика

2

 

74

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике

3

 

111

 

 

Електроника

3

1

111

37

 

Примена рачунара у електротехници

 

2

 

74

 

Електрична мерења

1

1

37

37

 

Електротехнички материјали

1

 

37

 

 

Програмирање

1

1

37

37

 

Практична настава

 

2

 

74

 

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

В

T

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Социологија

2

 

70

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

3

 

105

 

 

Стручни предмети

 

Мерења у електроници

2

1

70

35

 

Електроника

2

1

70

35

 

Дигитална електроника

2

1

70

35

 

Рачунари

2

1

70

35

30

Програмирање

2

2

70

70

30

 

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

В

T

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

93

 

 

Страни језик

2

 

62

 

 

Филозофија

2

 

62

 

 

Физичко васпитање

2

 

62

 

 

Математика

3

 

93

 

 

Устав и права грађана

1

 

31

 

 

Стручни предмети

 

Програмирање

2

2

62

62

30

Рачунари

3

2

93

62

30

Рач. мреже и комуникације

3

2

93

62

 

Основе аутом. управљања

3

1

93

31

30

Економика и организација пред.

2

 

62