Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

 

Електротехничари рачунара оспособљавају се за наставак школовања на факултетима и вишим школама, као и за рад:

  • на хардверу и софтверу,
  • у сервисима рачунарских уређаја и опреме,
  • у рачунарским центрима,
  • програмерских послова,
  • на увођењу и администрацији рачунарских мрежа,
  • у индустрији,
  • у свим областима рада где је потребно знање из електронике.

 

Nastavni plan i program-staro

Nastavni plan iprogram-novo