Механичар моторних возила

Образовни профил механичар моторних возила омогућује ученицима да уђу у свет мотора и аутомобила. Задаци аутомеханичара су да обавља текуће одржавање и поправку возила, утврђује квар провером и прегледом целог возила, проверава функционисање поправљеног дела ...Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да врше:

    сервис
    одржавање моторних возила
    одређивање и отклањање неисправности на возилима
    растављање и састављање делова и склопова приликом одржавања возила

На часовима стручних предмета и практичне наставе, који се одвијају у добро опремљеном кабинету и школској радионици, ученици стичу теоријска и практична знања о раду и поправци мотора и моторних возила. Велика пажња се поклања стицању практичног знања, па ученици осим у школској радионици праксу обављају и у приватним аутомеханичарским радионицама. Пракса се у другој и трећој години школовања обавља два пута недељно.

Nakon završetka školovanja učenici su u mogućnosti da potraže zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu, u preduzeću na održavanju vozila ili da otvore sopstvenu radionicu i otpočnu privatni posao. Ukoliko se odluče za nastavak školovanja svršeni srednjoškolci imaju mogućnost jednogodišnje specijalizacije, dokvalifikacije ili prekvalifikacije.

Spisak opšteobrazovnih i stručnih predmeta po razredima sa nedeljnim i godišnjim brojem časova teorije i vežbi izgleda ovako:

Nastavni plan i program стари (аутомеханичар)

Nastavni plan i program - stručni predmeti

Nastavni plan i program - opšteobrazovni predmeti