Металостругар

Металостругар

Школовање траје три године.

Ученици у свом стручном образовању свестрано сагледавају разноврсност технолошких поступака обраде стругањем и учествују у практичној примени различитих метода обраде и обликовања производа од метала.

Металостругарска занимања спадају у групу занимања која у свом делокругу рада врше обраду метала машинским путем, при чему је алат стегнут у одређени прибор или уређај на одређеној машини - тако да радник учествује у обради рукујући машином која се назива СТРУГ.

Подручије рада металостругара је веома широко. Ово занимање заступљено је у већини предузећа која се баве производњом, где је потребно вршити обраду ротационих делова: осовина, вратила, рукаваца, зупчаника, вијака, лежаја ... а јако је профитабилно и приватно отворити радионицу за обраду метала на стругу.

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

 

Страни језик

2

 

74

 

 

Историја

2

 

74

 

 

Музичка уметност

1

 

37

 

 

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

Математика

4

 

148

 

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

 

Географија

2

 

74

 

 

Физика

2

 

74

 

 

Хемија

2

 

74

 

 

Биологија

2

 

74

 

 

Стручни предмети

 

Хемија и машински елементи

2

 

74

 

 

Техничка физика

2

 

74

 

 

Техничко цртање

 

3

 

111

 

Механика

3

 

111

 

 

Практична настава

 

4

 

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Историја

2

 

70

 

 

Ликовна култура

1

 

35

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

4

 

140

 

 

Физика

2

 

70

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике

2

 

70

 

 

Машински елементи

2

 

70

 

 

Технологија обраде

3

 

105

 

 

Технологија образовног профила

2

 

70

 

 

Практична настава

 

12

 

420

 

 

 

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Социологија

2

 

70

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

3

 

105

 

 

Стручни предмети

 

Машински елементи

2

 

70

 

 

Организација рада

2

 

70

 

 

Технологија образовног профила

3

 

105

 

 

Практична настава

 

14

 

530