Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике

 

По завршетку школовања, ученик би требало да уме:

  • повезати било које електрично коло,
  • измерити било коју електричну и неке неелектричне величине у електричном колу,
  • урадити један мањи пројекат електричне инсталације стана (куће),
  • препознати квар на електричној машини (трансформатору, асинхроном мотору, синхроном  генератору, мотору или генератору за једносмерну струју),
  • знати како се преноси електрична енергија,
  • препознати елементе за пренос и трансформацију електричне енергије у ЕЕС.

Добијањем дипломе, електротехничар енергетике може тражити посао:

 

  • у електродистрибуцији,
  • у „Електроистоку“,
  • у било ком мањем приватном погону за производњу или прераду,
  • или може уписати било који факултет у Србији (осим медицине, фармације и  њима сличне факултете).

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

 

Страни језик

2

 

74

 

 

Историја

2

 

74

 

 

Музичка уметност

1

 

37

 

 

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

Математика

4

 

148

 

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

 

Географија

2

 

74

 

 

Физика

2

 

74

 

 

Хемија

2

 

74

 

 

Биологија

2

 

74

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике

3

 1

111

37 

 

Тех. цртање са нац. геометријом

 

 

 74

 

Практична настава

 

2

 

74

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Историја

2

 

70

 

 

Ликовна култура

1

 

35

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

4

 

140

 

 

Физика

2

 

70

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике 2

3

 

111

 

 

Електричне инсталације и оветљење

2

 

74

 

 

Електрична мерења

2

1

74

37

 

Примена рачунара у ел. техници

 

 2

 

74 

 

Основе машинства

2

 

74

 

 

Практична настава

 

 2

 

74 

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Социологија

2

 

70

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

3

 

105

 

 

Стручни предмети

 

Електроника у енергетици

3

 1

105

35 

 

Мерења у ел. енергетици

2

1

70

35

 

Ел. инсталације и осветљење

2

1

70

35

 

Електричне машине

2

1

70

35

 

Електричне мреже

2

 

70

 

 

Електрична постројења

2

 

70

 

 

Практична настава

 

2

 

70

60

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

96

 

 

Страни језик

2

 

64

 

 

Филозофија

2

 

64

 

 

Физичко васпитање

2

 

64

 

 

Математика

3

 

96

 

 

Устав и права грађана

1

 

32

 

 

Стручни предмети

 

Електричне машине

2

1

62

31

 

Електричне мреже

2

1

62

31

42

Електрична постројења

2

1

62

31

48

Пројектовање ел. инсталација и постројења

 

2

 

62

 

Основе аут. управљања

2

 1

62

31 

 

Обновљиви извори енергије

2

 

62

 

 

Економика и организација предузећа

2

 

62