Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике

 

По завршетку школовања, ученик би требало да уме:

  • повезати било које електрично коло,
  • измерити било коју електричну и неке неелектричне величине у електричном колу,
  • урадити један мањи пројекат електричне инсталације стана (куће),
  • препознати квар на електричној машини (трансформатору, асинхроном мотору, синхроном  генератору, мотору или генератору за једносмерну струју),
  • знати како се преноси електрична енергија,
  • препознати елементе за пренос и трансформацију електричне енергије у ЕЕС.

Добијањем дипломе, електротехничар енергетике може тражити посао:

 

  • у електродистрибуцији,
  • у „Електроистоку“,
  • у било ком мањем приватном погону за производњу или прераду,
  • или може уписати било који факултет у Србији (осим медицине, фармације и  њима сличне факултете).

Nastavni plan i program-staro

Nastavni plan i program-novo/sites/default/files/files/Elektrotehni%C4%8Dar%20energetike%20novo.pdf