Наставни материјалНаставни материјал за ученике и наставнике:

Моделирање машинских елемената и конструкција 

Моделирање маш.ел.и констр.   

Примери склопова- скрипта 1►

Примери склопова - скрипта 2►

Примери склопова и цртежа са текстом - скрипта 3►

Eнглески језик      Диск 1     Диск 2    Диск 3   Диск 4

Eнглески језик-индиректни говор

Рачунари и програмирање 2 (III-3)

Структурни типови података (низови)

Додатна литература за прогамирање  2:

 

Рачунари и програмирање 1 (први разреди, I-1)

Алгоритми