Електроинсталатер

Електроинсталатер

 

Бави се одржавањем и постављањем инсталација електричне мреже за расвету, грејање, климатизацију, пећи, радне машине итд. Обавља демонтажне и монтажне послове ради одржавања и адаптације електроинсталација (замена осигурача, светлосних тела, утикача, прекидача, контактора, везивање водова и прикључивање каблова итд.)
Поред специјализованих предузећа постоје и многобројне приватне радионице у којима се рад не може замислити без оваквих стручњака поготово ако знамо колико нам је тешко када останемо без струје па макар и на пола сата.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Nastavni plan i program

 

Teme za završni ispit