Електроинсталатер

Електроинсталатер

 

Бави се одржавањем и постављањем инсталација електричне мреже за расвету, грејање, климатизацију, пећи, радне машине итд. Обавља демонтажне и монтажне послове ради одржавања и адаптације електроинсталација (замена осигурача, светлосних тела, утикача, прекидача, контактора, везивање водова и прикључивање каблова итд.)
Поред специјализованих предузећа постоје и многобројне приватне радионице у којима се рад не може замислити без оваквих стручњака поготово ако знамо колико нам је тешко када останемо без струје па макар и на пола сата.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Општеобразовни предмети

naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Srpski jezik 3 2 2
Strani jezik 2 2 2
Istorija 3    
Geografija 2    
Muzička umetnost 1    
Likovna kultura 1    
Ustav i prava građana     1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 3 2 2
Računarstvo i informatika 2    
Fizika 2    
Hemija 2    
Ekologija i zaštita životne sredine 1  

Стручни предмети

naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Osnove elektrotehnike 3 2  
Tehničko crtanje 1    
Električna merenja   2+1  
Elektronika   2+1  
Ekonomika i organizacija preduzeća     2
Električna instalacije jake struje   4  
Električne instalacije i osvetljenje     3
Električni aparati i uređaji     2
Električne mreže i postrojenja     2
Praktična nastava 4 12 12