Термини испита ванредни

Термини испита ванредни

 

Припремна настава за ванредне ученике је планирана у свим испитним роковима, за све наредне ученике уписане од првог разреда, као и за ванредне ученике који полажу допунске испите а уписани су за програме преквалификације и доквалификације за одређени образовани порофил. У школи има 5 (пет) испитних рокова за ванредне ученике. Припремни рад се остварује по основу чл. 33. став 3. Закона о средњој школи.  Извођење припремног рада се у великој мери прилагођава потребама и обавезама ванредних ученика тако да се одвија током године као и утврђеним терминима. Посебним распоредом рада биће планиране све активности везане са организацију испита за редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном року и ванредне ученике јануарском-фебруарском испитном року, као и датуми поделе диплома.

 

Испитни рок

Припремна настава

Испити

Новембарски

31.10-03.11.2017.

04.11.2017.

Јануарско-фебруарски

29.01-02.02.2018.

3.02.2018.

Априлски

10.04.-13.04.2018.

14.04.2018.

Јунски

28.05-01.06.2018.

02.06.2018.

Августовски

21.08.-24.08.2017.

25.08.2018.