Ванредни-образовни профили

Ванредни-профили

 

План уписа на програме преквалификације и доквалификације 

 

НАЗИВ ПОДРУЧЈА РАДА

 

НАЗИВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

КВОТА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

КВОТА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

 

КВОТА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Електротехника

Електротехничар енергетике

5

5

 

Електротехника

Електротехничар рачунара

5

5

 

Електротехника

Електроинсталатер

5

 

 

Машинство и обрада метала

Аутомеханичар

5

 

 

Машинство и обрада метала

Аутолимар

5

 

 

Текстилство и кожарство

Модни кројач

5