Електричар

ЕLEKTRIČAR

Električari se osposobljavaju za izvođenje elektroinstalaterskih radova, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje, montažu i zamenu industrijske elektroopreme.

Elektroinstalaterski radovi se odnose na: kućne elekroinstalacije, protivpožarne elektroinstalacije, instalacije osvetljenja, instalacije računarskih mreža, instalacije telekomunikacionih mreža, video nadzora, interfona i alarma.

Elektroinstalaterski radovi obuhvataju: razvod električnih instalacija, popravku starih instalacija, instaliranje osigurača, sklopki, prekidača, prigušnica i trafoa, postavljanje uređaja električne rasvete, održavanje postavljenih uređaja, otklanjanje mogućih kvarova, zamenu i postavljanje novih električnih vodova, ugradnju razvodnih  ormara, priključenje elemenata, električnih uređaja i elektroopreme, preventivno održavanje električne opreme (sklopke, električne komponente).

Električar posao izvršava na osnovu projektne dokumentacije (papiri sa ucrtanim rasporedom električnih instalacija i opreme na crtežu građevinske osnove). Zatim crta po zidovima pozicije razvodnih i montažnih kutija, sijaličnih mesta, table sa osiguračima i trase kablova. Od mesta table ili ormara sa sa osiguračima električar postavlja razvodne kutije, dozne, pravi kanale, polaže vodove  tj. sprovodi elektroinstalaciju po celom objektu. Nakon postavljanja instalacija, vrši proveru i otklanjanje eventualnih grešaka i propusta. Posle popunjavanja udubljenja i malterisanja električar povezuje opremu, table i ormare sa osiguračima na instalaciju, i još jednom proverava kvalitet izvedenih radova.

Kućni elektrouređaji se odnose na sve kućne uređaje i aparate, osim na TV, radio i rashladne uređaje.

Industrijska elektrooprema tj. oprema za elektromotorne pogone i oprema u elektroenergetskim postrojenjima se odnosi na napojne uređaje, motore,visokonaponsku sklopnu mrežu (prekidače, sklopke, rastavljače), transformatore.

Kada električari rade na složenim uređajima u industrijskim pogonima i elektroenergetskim  postrojenjima, neophodna je saradnja sa inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.

 

Nastavni planovi i programi
 
 
 
 
Detaljan plan nastave i učenja