Бравар

Бравар

 Образовни профил који ће вам омогућити стварање делова од метала који могу бити  корисни, али имати и уметничку вредност.
Основна сврха занимања је стицање практичног знања за израду  металних ограда, брава, кључева, механизама за врата и прозоре. Израда и монтажа грађевинске браварије (прозори, врата…) од челичних, алуминијумских и пластичних профила. Израда и монтажа браварских конструкција као што су носачи, стубови, конзоле, мостови, кровови…
МАШИНБРАВАР

Машинбравар обавља текуће одржавање и поправку алатних машина и машина за обраду пластичном деформацијом, саставља подсклопове и склопове механизама алатних машина. Поред поменутих послова машинбравар може да ради и послове машинске обраде резањем и спајањем.

Практична настава се одвија у школској радионици, а учење у добро опремљеним кабинетима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

 

Страни језик

2

 

74

 

 

Историја

2

 

74

 

 

Музичка уметност

1

 

37

 

 

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

Математика

4

 

148

 

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

 

Географија

2

 

74

 

 

Физика

2

 

74

 

 

Хемија

2

 

74

 

 

Биологија

2

 

74

 

 

Стручни предмети

 

Хемија и машински елемтенти

2

 

74

 

 

Техничка физика

2

 

74

 

 

Техничко цртање

 

3

 

74

 

Механика

3

 

111

 

 

Практична настава

 

4

 

148

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Историја

2

 

70

 

 

Ликовна култура

1

 

35

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

4

 

140

 

 

Физика

2

 

70

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике

2

 

74

 

 

Машински елементи

2

 

70

 

 

Технологија обраде

3

 

105

 

 

Технологија образовног профила

2

 

70

 

 

Практична настава

 

12

 

320

60

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Социологија

2

 

70

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

3

 

105

 

 

Стручни предмети

 

Машински елементи

2

 

70

 

 

Организација рада

2

 

70

 

 

Технологија образовног профила

3

 

105

 

 

Практична настава

 

14

 

340

60