Бравар

Бравар-заваривач

 Образовни профил који ће вам омогућити стварање делова од метала који могу бити  корисни, али имати и уметничку вредност.
Основна сврха занимања је стицање практичног знања за израду  металних ограда, брава, кључева, механизама за врата и прозоре. Израда и монтажа грађевинске браварије (прозори, врата…) од челичних, алуминијумских и пластичних профила. Израда и монтажа браварских конструкција као што су носачи, стубови, конзоле, мостови, кровови…
Бравар обавља текуће одржавање и поправку алатних машина и машина за обраду пластичном деформацијом, саставља подсклопове и склопове механизама алатних машина. Поред поменутих послова бравар може да ради и послове машинске обраде резањем и спајањем.

Практична настава се одвија у школској радионици, а учење у добро опремљеним кабинетима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни план и програм-општеобразовни предмети

Наставни план и програм- стручни предмети