Ценовник

Ценовник

 

 

УПИСНИНА.........................................   3.300,00 дин.

Обнова године..................................   1.100,00 дин

Испит са писменим задатком...............  750,00 дин.

Испит без писменог задатка.................  650,00 дин.

Испит са вежбама................................. 1.000,00 дин

Испит из практичне наставе...............  1.000,00 дин.

Завршни испит.....................................  1.850,00 дин.

Матурски испит.....................................  2.300,00 дин.

Час консултације за ученике група од 16-30 уче.....  90,00 дин.

Час консултативне наставе групе до 15 ученика ....120,00 дин

 

Жиро рачун ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 840-698666-09