Тим за професионални развој

Тим за стручно усавршавање

 Основни задаци Тима за стручно усавршавање су модернизација наставе и усмеравање наставника ка остваривању његове нове улоге у образовно-васпитном систему (партнер у учењу, мотиватор, организатор, дизајнер, саветник и сарадник у остваривању заједничког циља).