Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар за компјутерско конструисање током школовања усваја теоријска знања из природних и техничких наука; служећи се нацртним и математичким методама; уз употребу цртаћег прибора и рачунара. Развој нових технологија утиче на радне активности машинских техничара за компјутерско конструисање те је незамисливо да школовање обављају без коришћења одговарајућег софтвера. Информатички програм за ЦАД (енг. цомпутер-аидед десинг), који класичну цртаћу таблу замењује екраном рачунара, омогућава машинском техничару за компјутерско конструисање једноставну и брзу израду и модификацију стандардних и нестандарних машинских делова, као и израду техничке документације.
Машински техничари за компјутерско конструисање могу се запослити у свим предузећима индустријске производње. Добре могућности за запослење су и у услужним пројектантним делатностима. Програмски пакети: SOLID WORK, PROENGINNER, PRODESKTOP, AUTOCAD. Програмирање: Програмски језик C, JAVA. Након завршетка свог средњег образовања имају и проходост ка свим техничким факултетима: машински, електротехнички, грађевински, архитектура, саобраћајни,...
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Nastavni plan i program

Novi nast.plan i program 2021  

Detaljan novi nast.plan i program 2021-opštobr. predm.

Detaljan novi nast.plan i program 2021-stručni predm.

 

Teme za maturski praktični rad-modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

Teme za maturski praktični rad -konstruisanje

Izborni predmeti-teme:

    Konstruisanje

    Ispitivanje mašinski konstrukcija

    Mašinski elementi

    Matematika