Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар за компјутерско конструисање током школовања усваја теоријска знања из природних и техничких наука; служећи се нацртним и математичким методама; уз употребу цртаћег прибора и рачунара. Развој нових технологија утиче на радне активности машинских техничара за компјутерско конструисање те је незамисливо да школовање обављају без коришћења одговарајућег софтвера. Информатички програм за ЦАД (енг. цомпутер-аидед десинг), који класичну цртаћу таблу замењује екраном рачунара, омогућава машинском техничару за компјутерско конструисање једноставну и брзу израду и модификацију стандардних и нестандарних машинских делова, као и израду техничке документације.
Машински техничари за компјутерско конструисање могу се запослити у свим предузећима индустријске производње. Добре могућности за запослење су и у услужним пројектантним делатностима. Програмски пакети: SOLID WORK, PROENGINNER, PRODESKTOP, AUTOCAD. Програмирање: Програмски језик C, JAVA. Након завршетка свог средњег образовања имају и проходост ка свим техничким факултетима: машински, електротехнички, грађевински, архитектура, саобраћајни,...
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 

I razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

Strani jezik

2

 

74

 

Istorija

2

 

74

 

Fizičko vaspitanje

2

 

74

 

Matematika

5

 

185

 

Fizika

2

 

74

 

Hemija

2

 

74

 

Stručni predmeti

 

Računari i programiranje

 

4

74

 

Mašinski materijali

2

 

74

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2

2

74

74

Mehanika

2

 

74

 

II razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

Strani jezik

2

 

70

 

Istorija

2

 

70

 

Biologija

2

 

74

 

Geografija

2

 

74

 

Fizičko vaspitanje

2

 

70

 

Matematika

4

 

140

 

Fizika

2

 

70

 

Stručni predmeti

 

Mehanika

2

 

70

 

Otpornost materijala

2

 

70

 

Kompjuterska grafika

 

3

35

 

Osnovi elektro-tehnike i elektronike

2

 

74

 

Mašinski elementi

2

 

70

 

III razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

Strani jezik

2

 

70

 

Sociologija

2

 

70

 

Fizičko vaspitanje

2

 

70

 

Matematika

5

 

185

 

Stručni predmeti

 

Računari i programiranje

 

4

105

 

Mašinski elementi

2

 

70

 

Tehnologija obrade

3

 

111

 

Hidraulika i pneumatika

2

 

70

 

Termodinamika

2

 

70

 

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

 

2

 

70

Praktična nastava

 

3

 

105

IV razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

96

 

Strani jezik

2

 

64

 

Filozofija

2

 

64

 

Fizičko vaspitanje

2

 

64

 

Matematika

5

 

160

 

Ustav i prava građana

1

 

32

 

Stručni predmeti

 

Organizacija rada

2

 

64

 

Automatizacija i robotika

2

1

64

32

Konstruisanje

2

3

64

96

Ispitivanje mašinskih konstrukcija

2

 

64

 

Modeliranje maš. elemenata i konstrukcija

 

3

 

96