Електромеханичар

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

У оквиру образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје ученици се оспособљавају за самосталан рад на поправци и сервисирању расхладних и електротермчких уређаја.
Могу да обављају следеће послове:
- Поправка и сервисирање расхладних и термичких уређаја у домаћинству
- Поправка и сервисирање хладњача
- Поправка и сервисирање климатизатора и др.
Могућност запосљења је огромна: сопствени сервис, приватна предузећа, друштвена предузећа итд.
Потреба за овим профилом је изузетна, с обзиром на развој и употребу расхладних и термичких уређаја.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Nastavni plan i program

Teme za završni ispit