Електромеханичар

Електромеханичар

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

У оквиру образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје ученици се оспособљавају за самосталан рад на поправци и сервисирању расхладних и електротермчких уређаја.
Могу да обављају следеће послове:
- Поправка и сервисирање расхладних и термичких уређаја у домаћинству
- Поправка и сервисирање хладњача
- Поправка и сервисирање климатизатора и др.
Могућност запосљења је огромна: сопствени сервис, приватна предузећа, друштвена предузећа итд.
Потреба за овим профилом је изузетна, с обзиром на развој и употребу расхладних и термичких уређаја.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

 

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

 

Страни језик

2

 

74

 

 

Историја

2

 

74

 

 

Музичка уметност

1

 

37

 

 

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

Математика

4

 

148

 

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

 

Географија

2

 

74

 

 

Физика

2

 

74

 

 

Хемија

2

 

74

 

 

Биологија

2

 

74

 

 

Стручни предмети

 

Основе елехтротехнике

4

 

148

 

 

Тех. цртање са нац. геометријом

2

 

74

 

 

Практична настава

 

2

 

74

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Историја

2

 

70

 

 

Ликовна култура

1

 

35

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

4

 

140

 

 

Физика

2

 

70

 

 

Стручни предмети

 

Основе електротехнике

3

 

105

 

 

Електроника

3

1

105

35

 

Електротермички уређаји

2

 

70

 

 

Електрична мерења

1

1

35

35

 

Електричне инсталације

1

1

35

35

 

Практична настава

2

 

70

 

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети

 

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

Страни језик

2

 

70

 

 

Социологија

2

 

70

 

 

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

Математика

3

 

105

 

 

Стручни предмети

 

Електичне машине

2

1

70

35

 

Расхладни уређаји

2

2

70

70

30

Електротермички уређаји

2

 

70

   

Практична настава

 

2

   

60