Моделар одеће

Моделар одеће

Моделује све врсте одевних предмета, прилагођава основни крој облику тела тако да одевни предмет задовољи захтеве естетског (крој, стил, пропорције, боја квалитет, функционалност, удобност). По завршетку средње школе ученици ће бити оспособљени за рад у текстилној индустрији као сарадници у моделовању одеће а могу наставити школовање на сродним факултетима и вишим школама.

Nastavni planovi i programi

Opšteobrazovni predmeti

Stručni predmeti