Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Циљ самовредновања је осигурање квалитета рада у школи. У овој школској години кључне области које се вреднују су: Ресурси, Постигнућа ученика и Етос.

Имена чланова Тима за самовредновање се налазе у Плану рада школе у делу Тимову у школи.